• czech language
  • english language

15.-18. května

Svět knihy Praha 2014
20. mezinárodní knižní veletrh a literární festival

Pro vystavovatelePro návštěvníky home

Program setkání bohemistů

Úterý 13. 5.

17:00 Příjezd / Uvítací večer

 

Středa 14. 5.

10:30 Knihovna Václava Havla
Nicolas Maslowski: Co znamenají slova ve společnosti
Přednáška sociologa Nicolase Maslowského o moci slov ze sociologického pohledu, od sociologů jako Bourdieu až po myšlenky Václava Havla v Moci bezmocných.

14:00 Exkurze: Národní knihovna České republiky

17:00 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Diskuze: Jak se po roce 2000 změnilo překladatelské prostředí
V jakém kontaktu jsou bohemisté s českou literaturou, podle čeho si vybírají díla k překladu a jaké jsou podmínky, za kterých se česká díla dostávají na zahraniční knižní trhy. Moderuje Pavel Janáček.

19:00 Noc literatury / Praha 3, Žižkov

 

Čtvrtek 15. 5.

Den na veletrhu, Malý sál

10:00 Slavnostní zahájení veletrhu Svět knihy Praha

11:30 Setkání s Peterem Demetzem

14:00 Pavel Mandys: Magnesia Litera 2014
Literární kritik a spoluorganizátor výročních knižních cen Magnesia Litera Pavel Mandys debatuje o uplynulém ročníku cen a o publikaci 2x101 knih pro děti a mládež, která se pokusila sestavit kanonický seznam autorské literatury pro děti a mládež od počátků 19. století do současnosti.

15:30 Elena Zuccolo: Bohumil Hrabal

16:00 Diskuze: Čeští autoři na mezinárodním trhu
Susan Helen Reynolds (British Library), Michael Tate (Jantar Publishing)
Účastníci diskuze se budou zabývat řadou otázek, které se vztahují k současným trendům v britské a severoamerické knižní produkci a k pozici překladových titulů v tomto konkurenčním prostředí. Tématem budou zdroje financování a informací dostupné autorům z jiných než anglosaských jazykových oblastí a jejich nakladatelům, kteří se pokoušejí na současném mezinárodním trhu prosadit. Moderuje Jiřina Šmejkalová (University of Lincoln).

příspěvky účastníků semináře:
17:00 Helliana Ianculescu: O překladech a překladatelské činnosti
17:20 Halina Lapiňa: Co nového v překladu české literatury do lotyštiny?
17:40 László G. Kovács: Maďarská literatura: ztracený nebo viditelný ostrov?

20:00 Petřínské terasy
Slavnostní večer veletrhu Svět knihy Praha

 

Pátek 16. 5.

Den v Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

9:30 Markéta Pravdová: Abychom se v češtině měli jako doma
Mezi významné aktivity Ústavu pro jazyk český AV ČR patří již od jeho vzniku služby veřejnosti. Jazyková poradna, jejíž provoz zaštiťuje oddělení jazykové kultury, je jediným bohemistickým pracovištěm, které poskytuje soustavné jazykové poradenství a jazykové expertizy nejrůznějším uživatelům českého jazyka. Na základě dotazů adresovaných jazykové poradně letos v nakladatelství Academia vyšly dvě publikace: Akademická příručka českého jazyka a dotisk knihy Jsme v češtině doma? Kniha Jsme v češtině doma? představuje ty nejzajímavější dotazy, které přineslo pět let čilé e-mailové korespondence jazykové poradny s tazateli. Akademická příručka českého jazyka, jejímž podkladem se staly dotazy kladené nejčastěji, je prvním knižním vydáním přepracované a doplněné výkladové části Internetové jazykové příručky. Vychází se schvalovací doložkou MŠMT a je určena rovněž všem, kteří chtějí být v češtině jako doma. Ostatně právě i díky jejich dotazům mohly obě publikace od kolektivu autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR vzniknout.

10:30 Vojtěch Malínek: Informační zdroje a sbírky Ústavu pro českou literaturu AV ČR
Přednáška v krátkém informačním přehledu přiblíží jednotlivé informační zdroje a sbírky Ústavu pro českou literaturu, jejich historii, současný stav i perspektivy do budoucna. Představeny budou zejména databáze a projekty prosopografické či bibliografické a zároveň i online přístupné plnotextové zdroje ústavu s důrazem na možnosti jejich využití pro odbornou i laickou veřejnost.

12:00 Alena Fialová: Současná česká próza
Přednáška se bude věnovat nejnovějším podobám současné české prózy: nejprve stručně charakterizuje literární život s důrazem na odlišnosti od předchozí dekády, poté pojmenuje nejvýraznější trendy nově vznikající prozaické produkce. Představí generační i tematické rozvrstvení širokého spektra této tvorby – od generace nejstarší, etablované na domácí scéně již po desetiletí, po nejmladší debutanty, od tvorby poetikou i tématem „tradiční“ či navazující na devadesátá léta (společenskokritický román ze současnosti, prózy intimních citových dramat či postmoderní inspirace) po zcela nové tendence tohoto milénia, jakými jsou návraty k traumatickým bodům soudobých českých dějin a prózy inspirované exotickým prostorem.

13:00 Jiří Zizler: Současná česká poezie
Přednáška krátce nastíní situaci české poezie ve dvou dekádách po listopadu 1989. Posléze se bude zabývat základními vývojovými tendencemi v posledních letech (společenská angažovanost, nové formy exprese a civilnosti, meditativní a spirituální lyrika atd.) a nejzajímavějšími autory a sbírkami posledního období (mj. P. Borkovec, K. Rudčenková, B. Chlíbec, A. Borzič, M. Stohr ad). Zaměří se také na teoretická východiska autorů a aktuální polemiky v oblasti sociální role poezie a umění (autoři A2, K. Piorecký, E. Klíčová).

15:00 Výstaviště Holešovice
Udílení Ceny Jiřího Theinera

19:00 Divadlo Viola
Večer pro Jana Zábranu - Potkat básníka
Večer pořádaný u příležitosti výročí třiceti let, která letos uplynou od smrti básníka, prozaika, esejisty a významného překladatele ruské a angloamerické literatury. Komponovaný pořad představí Jana Zábranu jako svrchovaného a suverénního básníka, který již ve svých juveniliích projevil velký básnický talent. Počáteční jinošské rozjitření se později dostalo do svíravé trýzně drsné reality, aby i nad ní nakonec zvítězilo básnické vidění světa; krutého a zároveň i krásného. Vybrané texty přečtou herci Marie Švestková a Ivan Lupták.
Večerem provede básník a překladatel Norbert Holub a zazní v něm zhudebněná poezie Jana Zábrany v podání kytaristy Jakuba Kříže.

 

Sobota 17. 5.

Pracovní návštěva veletrhu a ukončení semináře