• czech language
 • english language

15.-18. května

Svět knihy Praha 2014
20. mezinárodní knižní veletrh a literární festival

Pro vystavovatelePro návštěvníky home

CENA JIŘÍHO THEINERA

 1. Cena Jiřího Theinera je pojmenována po dlouholetém šéfredaktorovi časopisu Index on Censorship, který vychází ve Velké Británii od roku 1972 a zaměřuje se na problematiku svobody slova.
 2. Cenu vyhlašuje Svět knihy, s.r.o. Tajemnicí Ceny je dr. Dana Kalinová, ředitelka společnosti Svět knihy, s.r.o.
 3. Cena je určena žijící osobnosti či instituci působící v zahraničí, která svým počinem nebo dlouhodobým snažením významně přispívá k šíření a propagaci české literatury mimo ČR.
 4. Cena je spojena s finanční prémií 1000 £, lze ji získat jen jednou.
 5. Cena je udělována jednou za rok v rámci mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha.
 6. Proces výběru sestává ze sběru nominací a následné volby oceněného subjektu komisí.
 7. Nominovat mohou zástupci odborné veřejnosti (nakladatelé, knihovníci, univerzitní pracovníci, instituce či média zabývající se literaturou a knižní kulturou...) i členové komise. Nominace musí obsahovat plné jméno osoby či název instituce (+ kontakt) a oblast působení nominované/ho, včetně zdůvodnění jejích/jeho zásluh.
 8. Oceněného vybírá pětičlenná komise, kterou jmenuje společnost Svět knihy, s.r.o. vždy na dobu 4 let. Stálým, čestným členem komise je syn Jiřího (George) Theinera a donátor finanční prémie Pavel Theiner. Komise má předsedu/předsedkyni, který/á se organizačně podílí na přípravě jednání a má stejné hlasovací právo jako ostatní.
 9. Uzávěrka nominací je vždy 15. února ve 24 h. Nominace, které dojdou po tomto termínu, nelze do výběru zařadit. (Zasílat je lze od 1. července roku předcházejícího).
 10. Administrativní zázemí Ceny vykonává společnost Svět knihy, s.r.o., která vyhlašuje nominace, svolává komisi, propaguje cenu a zajišťuje její slavnostní udělení, včetně nákladů na příjezd oceněného do ČR apod. Případné změny ve statutu Ceny může provést pouze společnost Svět knihy, s.r.o.