• czech language
  • english language

15.-18. května

Svět knihy Praha 2014
20. mezinárodní knižní veletrh a literární festival

Pro vystavovatelePro návštěvníky home

kurz duševní rovnováhyMichaela Peterková: Kurz duševní rovnováhy

Vydal: Portál, 120 stran, brožovaná vazba, ISBN 978-80-262-0585-2

Zbavte se stresu, napětí a úzkosti! Kniha seznamuje čtenáře s užitečnými psychologickými postupy ke zvládnutí náročných životních situací. Na rozdíl od běžných knih, které obsahují výhradně text ke čtení, je zde čtenář aktivním účastníkem – vyplňuje testy, zaznamenává si své myšlenky, definuje vlastní cíle, hledá vhodné postupy řešení problémů, učí se rozlišovat mezi zdravými a neurotickými myšlenkami apod. Kurz je rozdělen do 14 dnů. Součástí kurzu je také např. nácvik autogenního tréninku a relaxačního dýchání, vytváření denních plánů, učení se technice STOP nebo pravidlu SEDMKRÁT. Nechybějí pochvaly za splněné úkoly a druhé a další šance ke splnění těch chybějících. Příloha knihy obsahuje praktické listy ke kopírování, s nimiž může čtenář pracovat individuálně i po dokončení kurzu.

Autorka představí knihu i předvede některé konkrétní techniky v sobotu 17. 5. v 15 hod. v Komorním sále.

 

Jen v lásce přežijemeJiřina Prekopová: Jen v lásce přežijeme

Vydal: Portál, 152 stran, brožovaná vazba, ISBN 978-80-262-0589-0

Moderní člověk si přivykl na různé způsoby prožívání rodinného života a rodinných svazků. Rozpad rodin a zakládání nových je už téměř standardem západního světa, závazky na celý život a pevné partnerské vztahy už se nenosí. Jiřina Prekopová, uznávaná česko-německá dětská psycholožka, rodinná terapeutka a spisovatelka bestsellerů, v nové knize ukazuje, že by tomu tak nemuselo být a že láska na celý život je možná. Nabízí srozumitelné rady a úvahy, které vycházejí z přirozených zákonů, které jsou pro investici zvanou rodina klíčové: zájem o druhého, schopnost odpuštění, každodenní projevy zájmu. Základem všeho je lidství, které bychom nikdy neměli ztratit. A k tomu nám pomůže právě láska. Člověk je totiž člověkem jen tehdy, pokud dokáže mít bezpodmínečně rád bližního jako sebe samého.

Autorka podepisuje svoji novou knihu v sobotu 17. 5. od 16.30 hod. na stánku Portálu L 604.

 

Písničky na hraníRobin Král, Jiří Pazour: Písničky na hraní

Vydal: Portál, 144 stran + CD, brožovaná vazba, ISBN 978-80-262-0613-2

Písničky a hry rozvíjející hudební tvořivost dětí. Knížka představuje soubor písniček doprovázených hrami a inspiracemi na aktivity, kterými můžeme obohatit výchovu dětí předškolního a mladšího školního věku. Motivy úkolů a her vycházejí z tématu písničky, rozvíjejí ho skrze dechová a rytmická cvičení nebo kreativní hudební úkoly ve spojení s pohybem, povídáním, případně výtvarným projevem. Knížku doprovází CD s písničkami, které pocházejí také z pera autorů: Robin Král, pedagog na konzervatoři Jaroslava Ježka, napsal texty, Jiří Pazour, skladatel a klavírista, hudbu. K nazpívání písniček pozvali známé osobnosti: Jitku Molavcovou, Magdu Reifovou ad. Vydáte se s nimi např. na karneval do Ria nebo se dozvíte, co je to slepicerie. Knížku ocení nejen rodiče, ale i pedagogové v MŠ, ZŠ, mimoškolní pedagogové, vychovatelé aj.

Oba autoři představí knihu v pásmu pro děti v pátek 16. 5. v 11 hod. v Autorském sále.

 

NeukázněníVáclav Kaška: Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů Komunistické strany Československa v letech 1948–1952

Vydal: ÚSTR, 1. vydání, váz., 291 stran, ISBN 978-80-905323-1-1 (Conditio humana)

Vnitrostranická disciplína byla v komunistických stranách pojímána jako jeden z klíčových prostředků k získání a udržení moci. Proto se tato kniha soustředí na snahy efektivně regulovat chování a jednání členů KSČ. Autor vychází z rozsáhlého korpusu málo využívaných archivních materiálů, přičemž nepíše černobílý příběh vyprávěný z jednoho ústředního bodu, ale vykládá dějiny KSČ zdola, když analyzuje podobu a funkce jazyka, normativních textů, mechanismů i orgánů zkázňování, dále rekonstruuje nejčastější případy selhávání straníků a popisuje možnosti jejich trestání, což obraz údajně suverénní KSČ do určité míry problematizuje.

Křest knihy za přítomnosti autora proběhne dnes 16. 5. na veletrhu Svět knihy od 18 hodin v Malém sále.

 

Paměť a dějiny

Paměť a dějiny - Revue pro studium totalitních režimů

Vydal: Ústav pro studium totalitních režimů

Paměť a dějiny č. 1/2014

První číslo osmého ročníku revue Paměť a dějiny je věnováno rozhlasu. Zatímco Ondřej Koutek představuje československé vysílání z Londýna během druhé světové války, Jiří Křesťan se zabývá válečným vysíláním ze Sovětského svazu. Období po roce 1948 mapuje Prokop Tomek v článku o československé redakci Hlasu Ameriky, který doplňují dílčí sondy o sledování ředitele této stanice Pavla Pecháčka a o nově objevených dílech výtvarníka Miroslava Šaška, jenž tvořil letáky pro Svobodnou Evropu. Náboženskému vysílání zpoza Železné opony se věnují studie o ThDr. Alexandru Heidlerovi ze Svobodné Evropy a o Radiu Vaticana. Celý blok uzavírá rozhovor s redaktorem Rádia Svobodná Evropa a BBC Petrem Brodem o zákulisí rozhlasového vysílání, životě v exilu a jeho návratu domů.

Dále v čísle najdete texty o Michalu Lefčíkovi (jednom z „následovníků“ Jana Palacha), o životě komunistické „špionky“ – příslušnice rozvědky – Marie Černé či o československé pomoci egyptskému vojenskému školství v letech 1968–1977. Rubrika Příběh 20. století přináší příběh salvadorského básníka Roque Daltona Garcíi, který se pravděpodobně zapletl s kubánskou, československou a možná i americkou zpravodajskou službou.